STOA Approvals on ER-NR

Approvals for the month of Jun-17

Appr.No.Apr-17/AP-13619Apr-17/AP-39707Apr-17/AP-39708Apr-17/AP-39708Apr-17/AP-39709Apr-17/AP-39710Apr-17/AP-39711Apr-17/AP-39712Apr-17/AP-39712Apr-17/AP-39713Apr-17/AP-39714Apr-17/AP-39714Apr-17/AP-39714Apr-17/AP-39715Apr-17/AP-39716Apr-17/AP-39722Apr-17/AP-39723May-17/AP-40460May-17/AP-40460May-17/AP-40460May-17/AP-40460May-17/AP-40460May-17/AP-40460May-17/AP-40460May-17/AP-40460May-17/AP-40461May-17/AP-40461May-17/AP-40461May-17/AP-40463May-17/AP-40463May-17/AP-40476May-17/AP-40476May-17/AP-40476May-17/AP-40476May-17/AP-14073Jun-17/AP-40525Jun-17/AP-40525Jun-17/AP-40627Jun-17/AP-40627Jun-17/AP-40627Jun-17/AP-40658Jun-17/AP-40658TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTime
AppicantTATAAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLMITTALMITTALMITTALMITTALMITTALTATANVVNPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLNVVNMITTALMITTALTATATATATATATATATATA
InjctingCPPPLMeSEBJITPLJITPLASEBASEBMeSEBJITPLJITPLAPPCCMeSEBMeSEBMeSEBMeSEBMeSEBDAGACHHUAPPCCJNSTPPJNSTPPJNSTPPJNSTPPJNSTPPJNSTPPJNSTPPJNSTPPMBPOWERMBPOWERMBPOWERJPLJPLJITPLJITPLJITPLJITPLSCLTPSMeSEBMeSEBAPNRLAPNRLAPNRLMPPMCLMPPMCL
DraweeBSEBBYPLBYPLBYPLTPDDLPSEBTPDDLTPDDLTPDDLPSEBBYPLBYPLBYPLTPDDLTPDDLBYPLPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBUPPCLUPPCLBYPLBYPLBYPLBYPLNVVN A/C NEABYPLBYPLUPPCLUPPCLUPPCLUPPCLUPPCL
From01/06/1715/06/1701/06/1730/06/1701/06/1701/06/1716/06/1701/06/1730/06/1701/06/1701/06/1715/06/1730/06/1715/06/1701/06/1716/06/1701/06/1701/06/1706/06/1711/06/1715/06/1716/06/1718/06/1719/06/1720/06/1701/06/1715/06/1716/06/1701/06/1715/06/1701/06/1715/06/1716/06/1730/06/1701/06/1704/06/1715/06/1708/06/1711/06/1716/06/1716/06/1730/06/1701/06/1704/06/1706/06/1708/06/1711/06/1715/06/1716/06/1718/06/1719/06/1720/06/1730/06/17
To30/06/1730/06/1729/06/1730/06/1730/06/1730/06/1730/06/1729/06/1730/06/1730/06/1714/06/1729/06/1730/06/1730/06/1730/06/1730/06/1730/06/1705/06/1710/06/1714/06/1715/06/1717/06/1718/06/1719/06/1730/06/1714/06/1715/06/1730/06/1714/06/1715/06/1714/06/1715/06/1729/06/1730/06/1730/06/1714/06/1715/06/1710/06/1714/06/1730/06/1729/06/1730/06/1703/06/1705/06/1707/06/1710/06/1714/06/1715/06/1717/06/1718/06/1719/06/1729/06/1730/06/17
RouteNR-ERNER-ER-NRER-NRER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRER-NRER-NRSR-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRER-NRSR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRER-NRER-NRER-NRER-NRNR-ERNER-ER-NRNER-ER-NRER-NRER-NRER-NRWR-ER-NRWR-ER-NR           
0000-0200-7.0522.0171.4971.63   48.6348.525034.0551.0552.053129.45 50200100200163.62130200167200200163.62200200163.6238.74 38.7438.9-50.7  50    864.61864.61764.61814.61864.61786.74664.62734.62701.62734.62735.810000-0200
0200-0300-7.0522.01     48.6348.5250 1717   50200100200200130200167200200200200200200    -50.7  50 5025.8625.97690.88690.88590.88640.88690.88729.89535.75605.75572.75605.75605.750200-0300
0300-0500-7.0522.01     48.6348.5250 1717   50200100200200130200167200200200200200200    -50.7       690.88690.88590.88590.88690.88729.89459.89529.89496.89529.89529.780300-0500
0500-0600-7.0522.01     48.6348.5250 1717   50200100200200130200167200200200200      -50.7       490.88490.88390.88390.88490.88529.89459.89529.89496.89529.89529.780500-0600
0600-1100-7.0522.01   42.35 48.6348.5250 1717   50200100200200130200167200200200200      -50.7       533.23533.23433.23433.23533.23572.24502.24572.24539.24572.24572.130600-1100
1100-1200-7.0522.01   42.35 48.6348.5250 1717   50200100200200130200167200200200200      -50.728.3828.32     533.23561.61461.61461.61561.61600.56502.24572.24539.24572.24572.131100-1200
1200-1400-7.0522.01  61.51  48.6348.5250 1717   50200100200200130200167200200200200      -50.728.3828.32     552.39580.77480.77480.77580.77619.72521.4591.4558.4591.4591.291200-1400
1400-1600-7.0522.0171.4971.6361.51  48.6348.525034.0551.0552.053129.452050200100200200130200167200200200200  38.7438.7438.7438.9-50.7       726.12726.12626.12626.12726.12796.13746.13816.13783.13816.13817.321400-1600
1600-1700-7.0522.0171.4971.63   48.6348.525034.0551.0552.053129.452050200100200200130200167200200200200  38.7438.7438.7438.9-50.7       664.61664.61564.61564.61664.61734.62684.62754.62721.62754.62755.811600-1700
1700-1800-7.0522.0171.4971.63   48.6348.5250 1717  2050200100200200130200167200200200200      -50.7       562.37562.37462.37462.37562.37601.38551.38621.38588.38621.38621.411700-1800
1800-2300-7.05                00000000         -50.7       -57.75-57.75-57.75-57.75-57.75-57.75-57.75-57.75-57.75-57.75-57.751800-2300
2300-2345-7.0522.0171.4971.6361.51 2648.6348.525034.0551.0552.1931 2050200100200200130200167200200200200  38.7438.74  -50.7  5050   696.67696.67596.67646.67746.67766.68703.94773.94740.94773.94775.112300-2345
2345-2400-7.0522.0171.4971.561.51 2648.6348.685034.0551.0552.1931 2050200100200200130200167200200200200  38.7438.74  -50.7  5050   696.67696.67596.67646.67746.67766.68703.94773.94740.94773.94775.142345-2400

 

STOA Approvals on ER-NR

Approvals for the month of Jul-17

Appr.No.May-17/AP-40068May-17/AP-39924May-17/AP-40059May-17/AP-40059May-17/AP-39928May-17/AP-40060May-17/AP-40060May-17/AP-39922May-17/AP-39923May-17/AP-39923May-17/AP-40061May-17/AP-40061May-17/AP-40062May-17/AP-39925May-17/AP-39926May-17/AP-40070May-17/AP-40070May-17/AP-40066May-17/AP-40066May-17/AP-40066May-17/AP-40065May-17/AP-40065May-17/AP-40065May-17/AP-39927May-17/AP-40064May-17/AP-40063May-17/AP-40063Jun-17/AP-40905Jun-17/AP-40905Jun-17/AP-40905Jun-17/AP-40905Jun-17/AP-40905Jun-17/AP-40905Jun-17/AP-40905Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40894Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40898Jun-17/AP-40898Jun-17/AP-40898Jun-17/AP-40898Jun-17/AP-40898Jun-17/AP-40898Jun-17/AP-40898Jun-17/AP-40899Jun-17/AP-40899Jun-17/AP-40899Jun-17/AP-40899Jun-17/AP-40899Jun-17/AP-40899Jun-17/AP-40899Jun-17/AP-40900Jun-17/AP-40900Jun-17/AP-40900Jun-17/AP-40902Jun-17/AP-40902Jun-17/AP-40893Jun-17/AP-40909Jun-17/AP-40909Jun-17/AP-40909Jun-17/AP-40909Jun-17/AP-40906Jun-17/AP-40906Jun-17/AP-40906Jun-17/AP-40906Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTime
AppicantAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLMITTALMITTALMITTALMITTALMITTALAPPCPLAPPCPLPTCGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLAPPCPLAPPCPLAPPCPLTATAGMRETLAPPCPLAPPCPLMITTALMITTALMITTALMITTALMITTALMITTALMITTALDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLNVVNManikaranManikaranManikaranManikaranManikaranManikaranManikaranPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCPTCAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLAPPCPLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETL
InjctingASEBASEBMeSEBMeSEBMeSEBJITPLJITPLMeSEBMeSEBMeSEBMeSEBMeSEBAPPCCMeSEBMPPMCLGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHMSEDCLMSEDCLMSEDCLDAGACHHUKSEBJITPLJITPLGoa PowerGoa PowerGoa PowerGoa PowerGoa PowerGoa PowerGoa PowerDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLAPPCCMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERJNSTPPJNSTPPJNSTPPJNSTPPJNSTPPJNSTPPJNSTPPMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERASEBASEBASEBJITPLJITPLAPPCCGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHAPPCCAPPCCAPPCCAPPCCAPPCCAPPCCAPPCC
DraweePSEBTPDDLBYPLBYPLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLBYPLBYPLPSEBTPDDLTPDDLHPPCHPPCTPDDLTPDDLTPDDLHPPCHPPCHPPCBYPLBRPLBYPLBYPLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBTPDDLTPDDLPSEBHPPCHPPCHPPCHPPCTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDL
From01/07/1701/07/1701/07/1715/07/1701/07/1701/07/1731/07/1701/07/1701/07/1731/07/1701/07/1731/07/1701/07/1717/07/1701/07/1701/07/1725/07/1701/07/1725/07/1731/07/1701/07/1725/07/1731/07/1701/07/1701/07/1707/07/1731/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/1701/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/1701/07/1715/07/1716/07/1701/07/1731/07/1701/07/1701/07/1715/07/1716/07/1731/07/1701/07/1715/07/1716/07/1731/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/17
To31/07/1731/07/1714/07/1715/07/1716/07/1730/07/1731/07/1731/07/1730/07/1731/07/1730/07/1731/07/1731/07/1731/07/1731/07/1724/07/1731/07/1724/07/1730/07/1731/07/1724/07/1730/07/1731/07/1715/07/1724/07/1730/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/1714/07/1715/07/1731/07/1730/07/1731/07/1731/07/1714/07/1715/07/1730/07/1731/07/1714/07/1715/07/1730/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/17
RouteNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRER-NRER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRSR-ER-NRNER-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRER-NRSR-ER-NRER-NRER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRSR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRNER-ER-NRER-NRER-NRSR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRWR-ER-NRSR-ER-NRSR-ER-NRSR-ER-NRSR-ER-NRSR-ER-NRSR-ER-NRSR-ER-NR       
0000-0200  22.0122.2 57.3457.33129.4529.4517165030.64127.4418.898.946.156.1637.1125.5525.56 9.1520.2920.4141414141414141150150150121121121121507.673.153.1114.517.718.8319.037.673.153.1114.517.718.8319.0315.346.36.2229.0215.3937.6738.06              3.761.541.527.113.779.239.33605.88605.87605.88605.87605.88623.83623.820000-0200
0200-0400  22.0122.2 57.3457.3   171650  27.4418.898.946.156.1637.1125.5525.56 9.1520.2920.41       1501501501211211211215052.2347.7147.6759.0759.0766.2166.4152.2347.7147.6759.0759.0766.2166.41104.4695.4295.34118.14118.14132.42132.82              25.5923.3823.3628.9428.9432.4432.54663.5663.5663.51663.49663.49663.5663.50200-0400
0400-0500  22.0122.2 57.3457.3   171650            20.2920.41       115.36114.82114.829191.168.7868.85061.3459.5659.5766.0166.0151.7251.7479.7677.877.8287.6787.6790.9991159.51155.61155.64175.34175.34181.98181.99              31.8730.0330.0133.7333.7327.8527.86644.19654.46654.69648.38648.48615.95615.10400-0500
0500-0600                                  61.9161.9161.9245.9445.9445.9445.955035.7535.7535.7834.7834.7834.7834.7986.6386.6386.6791.6291.6291.6291.63173.26173.26173.33183.25183.25183.25183.26   57.3457.3509.989.999.189.1920.1720.1718.5518.5720.2220.2220.2318.618.618.618.61565.26565.26565.43559.26559.26559.26559.30500-0600
0600-080037.56                                 62.1362.1362.1445.6645.6645.6645.675033.3333.3333.3532.2832.2832.2832.2980.4880.4880.5185.5485.5485.5485.55160.95160.95161.02171.08171.08171.08171.13.853.864.157.3457.3507.027.036.46.420.2420.2518.4418.4620.320.320.318.4918.4918.4918.49583.2583.2583.36576.89576.89576.89576.920600-0800
0800-120042.35 22.0122.2 57.3457.3   171650            20.2920.41       86.5385.6885.6865.1165.1165.1165.135045.6844.3844.3945.5645.5645.5645.5879.1977.777.7284.6784.6784.6784.68158.38155.39155.44169.34169.34169.34169.36              28.1726.6326.6126.3726.3726.3726.37636.65648.77649.02628.03628.03628.03627.180800-1200
1200-1400 61.5122.0122.2 57.3457.3   171650            20.2920.41       87.1486.2686.2666.4666.4666.4666.485048.7947.3247.3349.9849.9849.985083.9882.2882.390.9990.9990.9991167.96164.56164.6181.98181.98181.98181.99              27.1525.625.5926.9226.9226.9226.92672.88684.17684.42672.47672.47672.47671.611200-1400
1400-1600 61.5122.0122.2 57.3457.33129.4529.4517165030.641        25.62 20.2920.41       79.4177.4577.4461.6158.9858.9859.085035.5132.3132.2840.5435.4935.4935.6567.0862.5662.5279.6372.8272.8273.01134.16125.13125.04159.26145.63145.63146.03              17.415.8315.8219.8717.3917.3917.47718.49718.5718.51718.5718.5718.5718.511400-1600
1600-1630  22.0122.2 57.3457.33129.4524.5517165030.641        25.62 20.2920.41       84.0983.0283.0265.2263.8463.8464.135043.842.142.1147.6745.1745.1745.6778.1276.0776.0888.4485.6185.6186.17156.24152.14152.16176.88171.21171.21172.34              22.1920.6820.6724.6522.3722.3722.8707.86717.72717.94698.94714.88714.88711.971600-1630
1630-1700  22.0122.2 57.3457.33129.4524.417165030.641        25.62 20.2920.41       84.0983.0283.0265.2263.8463.8464.135043.842.142.1147.6745.1745.1745.6878.1276.0776.0888.4485.6185.6186.18156.24152.14152.16176.88171.21171.21172.37              22.1920.6820.6724.6522.3722.3722.81707.86717.72717.94698.94714.88714.88711.881630-1700
1700-1800  22.0122.2 57.3457.3   171650          25.62 20.2920.41       88.0187.887.866.4666.4666.4666.485050.2349.8849.8949.9849.9849.985085.6285.2285.2490.9990.9990.9991171.24170.44170.49181.98181.98181.98181.99              28.7528.3528.3426.9226.9226.9226.92645.82663.95664.21610.96610.96610.96610.11700-1800
1800-2300                                                                                    00000001800-2300
2300-2345 61.5122.0122.22657.3457.331  17225030.64118.8918.896.156.156.1625.5525.5525.5625.62 20.2920.414231.4431.344242424215015015012112112112150   12.4911.4711.4710.33   12.4911.4711.4710.33   24.9922.9422.9420.66                 6.125.625.625.06624.07633.8633.89623.82623.83623.83623.812300-2345
2345-2400 61.5122.0122.22657.3457.331  17225030.64118.8918.896.156.156.1625.5525.5525.5625.62 20.2920.894231.4431.344242424215015015012112112112150   12.4911.4711.4710.22   12.4911.4711.4710.22   24.9922.9422.9420.45                 6.125.625.625.01624.07633.8633.89623.82623.83623.83623.812345-2400

 

STOA Approvals on WR-NR

Approvals for the month of Jun-17

Appr.No.Apr-17/AP-39717Apr-17/AP-39718Apr-17/AP-39721May-17/AP-40464May-17/AP-40464May-17/AP-40459May-17/AP-40459May-17/AP-40459May-17/AP-40462May-17/AP-35859May-17/AP-35894Jun-17/AP-40550Jun-17/AP-40550Jun-17/AP-40550Jun-17/AP-40550Jun-17/AP-40658Jun-17/AP-40658Jun-17/AP-40658Jun-17/AP-40658TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTime
AppicantMITTALGMRETLPTCDBPLDBPLManikaranManikaranManikaranDBPLMITTALNIRMAALNDMSEDCLMSEDCLMSEDCLMSEDCLTATATATATATATATA
InjctingGoa PowerGMRCHHGARHMPPMCLDBPLDBPLMBPOWERMBPOWERMBPOWERDBPLHPSEBnirmaMSEDCLMSEDCLMSEDCLMSEDCLMPPMCLMPPMCLMPPMCLMPPMCL
DraweeTPDDLHPPCTPDDLPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBUPPCLMIFPLNIRMAALNDUPPCLUPPCLUPPCLUPPCLUPPCLUPPCLUPPCLUPPCL
From16/06/1716/06/1701/06/1715/06/1716/06/1701/06/1715/06/1716/06/1701/06/1701/06/1704/06/1705/06/1715/06/1716/06/1730/06/1709/06/1711/06/1716/06/1730/06/1701/06/1704/06/1705/06/1709/06/1711/06/1715/06/1716/06/1730/06/17
To30/06/1730/06/1730/06/1715/06/1730/06/1714/06/1715/06/1730/06/1715/06/1730/06/1730/06/1714/06/1715/06/1729/06/1730/06/1710/06/1714/06/1729/06/1730/06/1703/06/1704/06/1708/06/1710/06/1714/06/1715/06/1729/06/1730/06/17
RouteWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRNR-WRNR-WRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NR        
0000-02004015041122.7115010081.81100200-2.35-626.64 16.6315.4450   338.65332.65359.29409.29359.29437.17489.28488.090000-0200
0200-030040150 150150100100100200-2.35-6241.3752.36146.5146.550 4040297.65291.65533.02583.02533.02494.01618.15618.150200-0300
0300-040040150 150150100100100200-2.35-6241.3752.36146.5146.5    297.65291.65533.02533.02533.02494.01578.15578.150300-0400
0400-0500 150 150150100100100200-2.35-6241.3752.36226.5226.5    297.65291.65533.02533.02533.02494.01618.15618.150400-0500
0500-1400 150 150150100100100 -2.35-6        97.6591.6591.6591.6591.65241.65391.65391.650500-1400
1400-1700 15041150150100100100 -2.35-6        138.65132.65132.65132.65132.65282.65432.65432.651400-1700
1700-1800 150 150150100100100 -2.35-6        97.6591.6591.6591.6591.65241.65391.65391.651700-1800
1800-2300         -2.35-6        -2.35-8.35-8.35-8.35-8.35-8.35-8.35-8.351800-2300
2300-24001515041150150100100100 -2.35-6250174.57  194.5894.58  138.65132.65382.65577.23477.23457.22447.65447.652300-2400

 

STOA Approvals on WR-NR

Approvals for the month of Jul-17

Appr.No.May-17/AP-40069May-17/AP-40069May-17/AP-40069May-17/AP-40070May-17/AP-40070May-17/AP-40066May-17/AP-40066May-17/AP-40066May-17/AP-40065May-17/AP-40065May-17/AP-40065May-17/AP-40064Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40904Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40907Jun-17/AP-40903Jun-17/AP-40903Jun-17/AP-40903Jun-17/AP-40909Jun-17/AP-40909Jun-17/AP-40909Jun-17/AP-40909Jun-17/AP-40906Jun-17/AP-40906Jun-17/AP-40906Jun-17/AP-40906Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915Jun-17/AP-40915TotalTotalTotalTotalTotalTotalTotalTime
AppicantPSEBPSEBPSEBGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLAPPCPLAPPCPLAPPCPLGMRETLDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLManikaranManikaranManikaranManikaranManikaranManikaranManikaranPSEBPSEBPSEBGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETLGMRETL
InjctingMPPMCLMPPMCLMPPMCLGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHMSEDCLMSEDCLMSEDCLKSEBDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLDBPLMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMBPOWERMPPMCLMPPMCLMPPMCLGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHGMRCHHGARHAPPCCAPPCCAPPCCAPPCCAPPCCAPPCCAPPCC
DraweePSEBPSEBPSEBHPPCHPPCTPDDLTPDDLTPDDLHPPCHPPCHPPCBRPLPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBPSEBHPPCHPPCHPPCHPPCTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDLTPDDL
From01/07/1725/07/1731/07/1701/07/1725/07/1701/07/1725/07/1731/07/1701/07/1725/07/1731/07/1701/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/1701/07/1715/07/1716/07/1701/07/1715/07/1716/07/1731/07/1701/07/1715/07/1716/07/1731/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/1701/07/1707/07/1715/07/1716/07/1717/07/1725/07/1731/07/17
To24/07/1730/07/1731/07/1724/07/1731/07/1724/07/1730/07/1731/07/1724/07/1730/07/1731/07/1724/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/1714/07/1715/07/1731/07/1714/07/1715/07/1730/07/1731/07/1714/07/1715/07/1730/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/1706/07/1714/07/1715/07/1716/07/1724/07/1730/07/1731/07/17
RouteWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRSR-WR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRWR-NRSR-WR-NRSR-WR-NRSR-WR-NRSR-WR-NRSR-WR-NRSR-WR-NRSR-WR-NR       
0000-0400257.38275.33275.32122.56131.1139.9342.7242.74165.78177.34177.3340.85                                626.5626.5626.5626.5626.5626.5626.50000-0400
0400-050031531531515015048.8748.8748.9   5034.6435.1835.1829.929.952.2252.218.4218.2518.2521.6621.6639.2739.26           9.579.29.211.0711.0721.1521.14626.5626.5626.5626.5626.5626.51626.50400-0500
0500-0600264.19264.19264.19125.81125.81       88.0988.0988.0875.0675.0675.0675.0550.8850.8850.8956.8456.8456.8456.8425.8525.8628.8814.2114.215.011528.728.730.3230.3328.7828.7828.7730.430.430.430.39626.51626.51626.5626.51626.51626.51626.490500-0600
0600-0800279.39279.39279.39133.04133.04       87.8787.8787.8675.3475.3475.3475.3347.1447.1447.1653.2653.2653.2653.2616.7916.7918.979.949.9310.5610.5628.6328.6230.4330.4428.728.728.730.5130.5130.5130.51631.5631.5631.49631.5631.5631.5631.50600-0800
0800-120031531531515015048.8748.8748.9    63.4764.3264.3255.8955.8955.8955.8733.533.3233.3339.1139.1139.1139.1           20.6619.9919.9822.6322.6322.6322.63631.5631.5631.5631.5631.5631.5631.50800-1200
1200-140031531531515015048.8748.8748.9    62.8663.7463.7454.5454.5454.5454.5235.1934.9734.9741.0141.0141.0141           19.5818.9218.9122.0822.0822.0822.08631.5631.5631.49631.5631.5631.5631.51200-1400
1400-160031531531515015048.8748.8748.9    70.5972.5572.5655.3962.0262.0261.9231.5730.2630.2539.0937.3237.3237.37           15.4714.8314.8219.1518.2918.2918.31631.5631.51631.5627.5631.5631.5631.51400-1600
1600-163031531531515015048.8748.8748.9    65.9166.9866.9855.7857.1657.1656.8734.3333.9733.9740.7740.4440.4440.5           17.3916.6916.6821.0820.0320.0320.22631.5631.51631.5631.5631.5631.5631.491600-1630
1630-170031531531515015048.8748.8748.9    65.9166.9866.9855.7857.1657.1656.8734.3333.9733.9740.7740.4440.4440.5           17.3916.6916.6821.0820.0320.0320.23631.5631.51631.5631.5631.5631.5631.51630-1700
1700-180031531531515015048.8748.8748.9    61.9962.262.254.5454.5454.5454.5235.3835.3435.3541.0141.0141.0141           20.2520.0920.0822.0822.0822.0822.08631.49631.5631.5631.5631.5631.5631.51700-1800
1800-2300                                            00000001800-2300
2300-2400275.33275.33275.32131.11131.1142.7242.7242.74177.34177.34177.33                                 626.5626.5626.5626.5626.5626.5626.52300-2400

 


Positive MW values are import and negative MW values are export from NR